16.04.2013

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP» ή «Η Εταιρεία»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, ανακοινώνει την λειτουργική εμπορική ενημέρωσή της για τους τρεις μήνες με λήξη στις 31 Μαρτίου 2013. Η λειτουργική 

12.04.2013

Αγαπητοί Μέτοχοι ή κάτοχοι των διεθνών πιστοποιητικών μετοχών, Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε προσκεκλημένοι να παρευρεθείτε στη γενική συνέλευση που συνδυάζει μια ετήσια γενική συνέλευση και μια έκτακτη γενική συνέλευση (η «Συνέλευση») των μετόχων της MHP S.A., ανώνυμης εταιρείας στο Λουξεμβούργο 

12.04.2013

Αγαπητέ μέτοχε ή κάτοχε μετοχών σε μορφή Παγκοσμίων Πιστοποιητικών Καταθέσεων, Εδώ μπορείς να βρεις συμπληρωματικά έγγραφα για την τροποποιημένη Ειδοποίησης Σύγκλησης: Περιγραφή, Προτεινόμενα ψηφίσματα, Δελτίο ψήφου της MHP S.A., Ενημερωτική Επιστολή και Πληρεξούσιο 

08.04.2013

Η MHP S.A. (η «Εταιρεία») σήμερα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής προσφοράς (η «Προσφορά) για τα εκκρεμή ομόλογα ύψους $584,767,000 με επιτόκιο 10,25% που ισχύουν μέχρι το 2015 (τα «Ομόλογα») τα οποία έληξαν στις 11 και 59 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, στις 4 Απριλίου του 2013. Η MHP S.A. ανακοινώνει τα 

05.04.2013

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι είναι όλοι οι διευθυντές (το «Διοικητικό Συμβούλιο») της MHP S.A., ανώνυμης εταιρείας με έδρα στην οδό Γκουιλάουμ Κρολ 5, L-1882, στο Λουξεμβούργο (η «Εταιρεία»), καταχωρημένης στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου υπό τον αριθμό Β 116 838 (η «Εταιρεία»), που έχει συσταθεί 

02.04.2013

Αγαπητέ μέτοχε ή κάτοχε μετοχών σε μορφή Παγκοσμίων Πιστοποιητικών Καταθέσεων, Εδώ μπορείς να βρεις συμπληρωματικά έγγραφα της Ειδοποίησης για Σύγκληση: Περιγραφή, Προτεινόμενα ψηφίσματα, Δελτίο ψήφου της MHP S.A., Ενημερωτική Επιστολή και Πληρεξούσιο 

26.03.2013

Αγαπητοί Μέτοχοι ή κάτοχοι των διεθνών πιστοποιητικών μετοχών, παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην γενική συνέλευση, που συνδυάζει την ετήσια γενική συνέλευση και την έκτακτη γενική συνέλευση, (η «Συνέλευση») των μετόχων της MHP S.A., ανώνυμης εταιρείας στο Λουξεμβούργο , εγγεγραμμένης υπό την νομοθεσία του 

22.03.2013

22 Μαρτίου 2013, η MHP S.A. («MHP»), σήμερα ανακοινώνει ότι έχει τιμολογήσει τα Ομόλογά της ύψους USD $ 750 εκατομμύρια με επιτόκιο 8,25% λήξεως το 2020 (τα «Νέα Ομόλογα») στο 100% της ονομαστικής τους αξίας. Τιμολόγηση της MHP S.A 

06.03.2013

Η MHP S.A. ξεκινά την Οικονομική Προσφορά και την Πρόσκληση Συναίνεσης για τα Ομόλογά της ύψους $584,767,000 με επιτόκιο 10,25% λήξεως το 2015. Έναρξη της MHP 

05.03.2013

(«Η Εταιρεία») σήμερα ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της ενέκρινε την υιοθέτηση νέας πολιτικής μερισμάτων, η οποία διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για επένδυση σε περαιτέρω ανάπτυξη και στο δικαίωμα των μετόχων να μοιράσουν το καθαρό κέρδος της Εταιρείας. Η νέα πολιτική μερισμάτων