Σχετικά με την MHP SE

    Η MHP SE, μια ευρωπαϊκή εταιρεία εγγεγραμμένη υπό την νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου 2006. Ο στόχος της δημιουργίας της εταιρείας είναι η εκτέλεση λειτουργιών της μητρικής εταιρίας της PJSC Myronivsky Hliboproduct (MHP) και των θυγατρικών αυτής. Οι μετοχές της MHP SE στη μορφή παγκόσμιων πιστοποιητικών καταθέσεων καταγράφονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με τον κωδικό μετοχής MHPC από τις 15 Μαΐου 2008. Περίπου 60% των μετοχών της MHP SE ανήκουν στον Γιούρι Κοσχιούκ(ιδρυτή, κύριο μέτοχο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), και οι υπόλοιπες σε ελεύθερη διασπορά στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο εξής, η MHP SE και οι θυγατρικές της αναφέρονται ως η «MHP» ή «Η Εταιρεία».     MHP(κωδικός μετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου: MHPC), η μητρική εταιρεία μιας από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία που εστιάζει στην πτηνοτροφία και καλλιέργεια σιτηρών, καθώς και σε άλλες γεωργικές πρακτικές (επεξεργασία κρέατος και προϊόντα κρέατος έτοιμα προς κατανάλωση). Επιπλέον, η MHP έχει δύο εγκαταστάσεις τεμαχισμού, μια στην Ολλανδία και μια στη Σλοβακία, και ένα γραφείο πωλήσεων και διανομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.     Η MHP είναι η κορυφαία εταιρεία πουλερικών στην Ουκρανία, αντιπροσωπεύει περίπου το 34% όλου του βιομηχανικώς παραγόμενου κρέατος που καταναλώθηκε στην Ουκρανία το 2016, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας (SSSU). Η MHP επίσης έχει μια σημαντική και αναπτυσσόμενη δραστηριότητα σιτηρών η οποία πιστεύεται από την Διοίκηση να είναι από τα μεγαλύτερα γεωργικά χαρτοφυλάκια γης στην Ουκρανία. Ο τρέχον φορέας γεωργικής χωροταξίας της MHP αποτελεί περίπου 370,000 εκτάρια γης. Επιπρόσθετα, η MHP παράγει και πωλεί φυτικά έλαια (ηλιέλαιο και σογιέλαιο) ως υποπροϊόν της κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και λουκάνικα, μαγειρευτά κρέατα και έτοιμων καταναλώσιμων τροφών. Η MHP έχει μεγάλο βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης, κατέχοντας και λειτουργώντας σε κάθε στάδιο-κλειδί των δραστηριοτήτων πτηνοτροφίας, από κτηνοτροφικά σιτηρά και κτηνοτροφική παραγωγή μέχρι επώαση αυγών και εκτροφή σε επεξεργασία, μάρκετινγκ, διανομή και πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένων και μέσω των γραφείων κατανομής και πωλήσεων και συνεταιρισμών στο εξωτερικό). Οι εγκαταστάσεις της MHP βρίσκονται ανάμεσα στις πιο τεχνολογικά προηγμένες στην Ουκρανία.     Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την MHP(Ουκρανία) και τις εγκαταστάσεις της, παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα: www.mhp.com.ua