19.06.2015

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP» ή «Η Εταιρεία») σήμερα ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της («η Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στις οδό Γκουιλάουμ Κρολ 5 στο Λουξεμβούργο, L-1882, την Πέμπτη στις 18 Ιουνίου του 2015, εγκρίθηκαν όλα τα ψηφίσματα 

09.06.2015

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο του Λονδίνου: MHPC), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοινώνει ότι χθες, στις 8 Ιουνίου του 2015, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή ανταλλαγής των περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ 

26.05.2015

H MHP SE (Χρηματιστήριο του Λονδίνου:MHPC), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στη καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοίνωσε τα μη-ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματά της για τους έξι μήνες και το δεύτερο τρίμηνο με λήξη στις 31 Μαρτίου 

21.05.2015

Η MHP S.A., μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, θα δημοσιεύσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2015 την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 7 το πρωί, ώρα Λονδίνου 

18.05.2015

Αγαπητοί Μέτοχοι ή Kάτοχοι των διεθνών πιστοποιητικών μετοχών, παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε μια συνέλευση που συνδυάζει καθημερινές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις (η «Συνέλευση») των μετόχων της MHP S.A., ανώνυμης εταιρείας στο Λουξεμβούργο, εγγεγραμμένης υπό τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, με έδρα 

18.05.2015

Αγαπητέ Mέτοχε ή Kάτοχε Mετοχών σε μορφή διεθνών πιστοποιητικών μετοχών, Εδώ μπορείς να βρεις τα Συμπληρωματικά έγγραφα της Ειδοποίησης για Σύγκλιση: Δελτίο ψηφοφορίας, ενημερωτική επιστολή και πληρεξούσιο 

30.04.2015

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP» ή «Η Εταιρεία»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, ανακοινώνει την λειτουργική εμπορική ενημέρωσή της για τους τρεις μήνες με λήξη στις 31 Μαρτίου 

29.04.2015

H MHP S.A. (Χρηματιστήριο του Λονδίνου: MHPC), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοινώνει τα ελεγμένα αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος με λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 

29.04.2015

Η MHP S.A. (“MHP” ή η «Εταιρεία», κωδικός μετοχής στο Χρηματιστήριο Λονδίνου: «MHPC»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοινώνει ότι εξόφλησε τα ευρωομόλογα ύψους US $234 εκατομμύρια με το επιτόκιο 10,25% και 

29.04.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MHP S.A. σήμερα ανακοινώνει για την καταβολή προμερισμάτων στους μετόχους της