15.11.2013

Η MHP S.A., μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, θα δημοσιεύσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες με λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 στις 7 το πρωί, ώρα Λονδίνου, την Τρίτη 14 

14.11.2013

Τα Μη-Ελεγμένα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίτο Τρίμηνο και Εννέα Μήνες με λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου 

15.10.2013

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP» ή «Η Εταιρεία»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες με 

07.09.2013

Η MHP S.A. ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει την απόκτηση του 100% των μετοχών του Ομίλου Βορόνεζ Άγκρο Χόλντινγκ (LLC Voronezh Agro Holding), η κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η καλλιέργεια σιτηρών στην περιοχή Βορόνεζ στη Ρωσία. Απόκτηση εγκαταστάσεων σιτοκαλλιέργειας 

29.08.2013

Το τελικό εξάμηνο και το πρώτο μισό του οικονομικού έτους 2013 της MHP SA με Δημόσιες Σχέσεις υπογραμμένα_μικρή Η MHP SA («MHP» ή η «Εταιρεία», κωδικός μετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου: «MHPC»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην 

19.08.2013

Η MHP S.A., μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, θα δημοσιεύσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της για τους έξι μήνες με λήξη στις 30 Ιουνίου του 2013 στις 7 το πρωί, ώρα Λονδίνου, την Πέμπτη 29 Αυγούστου 

16.07.2013

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC), («MHP» ή «Η Εταιρεία»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοίνωσε την λειτουργική εμπορική ενημέρωσή της για το δεύτερο τρίμηνο και τους πρώτους έξι μήνες του έτους 

17.05.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MHP S.A. σήμερα ανακοινώνει για την διανομή προμερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας. Τα προμερίσματα ύψους US$1.13 ανά μετοχή, που ισοδυναμεί με US$120 εκατομμύρια, θα καταβληθούν στους μετόχους της Εταιρείας στις 28 Μαΐου του 2013 (η «Ημερομηνία Πληρωμής Μερισμάτων») και στη συνέχεια 

12.05.2013

Η ΕΜΠΡΝΤ παρέχει μια νέα πιστωτική διευκόλυνση για έναν δεσπόζον ουκρανικό όμιλο αγροτοβιομηχανίας την PJSC Μιρονίβσκι Χλιμποπρόντακτ (Myronivsky Hliboproduct), έτσι φτάνοντας το πρόγραμμα συνολικής χρηματοδότησης της εταιρείας στα US$100 εκατομμύρια. Το ποσό της χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για 

30.04.2013

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP» ή «Η Εταιρεία») σήμερα ανακοινώνει ότι στην Γενική Συνέλευση των μετόχων («η Συνέλευση») της, που συνδυάζει την ετήσια συνέλευση και την έκτακτη γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στην οδό Γκουιλάουμ Κρολ 5 στο Λουξεμβούργο,L-1882, Αριθμός στο Μητρώο Εμπορίου και