Οικονομικό ημερολόγιο

27.01.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2021
24.03.2022
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
25.03.2022
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2021
14.04.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2022
18.05.2022
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
19.05.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2022
13.06.2022
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος, Λάρνακα
30.06.2022
Μη-χρηματοοικονομική έκθεση για το ολόκληρο οικονομικό έτος 2021
14.07.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2022
06.09.2022
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
14.09.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2022
18.10.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2022
15.11.2022
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
16.11.2022
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2022
28.01.2021
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2020
23.03.2021
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
24.03.2021
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2020
15.04.2021
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2021
28.04.2021
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος, Λεμεσός
18.05.2021
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
19.05.2021
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2021
30.06.2021
Μη-χρηματοοικονομική έκθεση για το ολόκληρο οικονομικό έτος 2020
16.07.2021
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2021
08.09.2021
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος, Λάρνακα
09.09.2021
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2021
20.10.2021
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2021
17.11.2021
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος, Λάρνακα
30.01.2020
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2019
13.04.2020
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
14.04.2020
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2019
23.04.2020
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2020
01.06.2020
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα, Κίεβο
02.06.2020
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2020
18.06.2020
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος, Λάρνακα
30.06.2020
Μη-χρηματοοικονομική έκθεση για το ολόκληρο οικονομικό έτος 2019
27.07.2020
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2020
03.09.2020
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
04.09.2020
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2020
20.10.2020
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2020
17.11.2020
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
24.01.2019
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2018
19.03.2019
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
20.03.2019
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2019
18.04.2019
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2019
11.06.2019
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος, Λάρνακα
12.06.2019
Οικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2019
12.06.2019
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2019
18.06.2019
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος, Λάρνακα
27.06.2019
Μη-χρηματοοικονομική έκθεση για το ολόκληρο οικονομικό έτος 2019
17.07.2019
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2019
20.08.2019
Χρηματοοικονομικάαποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2019
05.09.2019
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
17.10.2019
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του
18.11.2019
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
19.11.2019
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2019
21.11.2019
Ετήσια Γενική Συνέλευση
25.01.2018
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2017
13.03.2018
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
14.03.2018
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2018
18.04.2018
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2018
21.05.2018
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
22.05.2018
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2018
18.06.2018
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Κύπρος
29.06.2018
Μη-χρηματοοικονομική έκθεση για το ολόκληρο οικονομικό έτος 2018
18.07.2018
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2018
22.08.2018
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
22.08.2018
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
23.08.2018
Χρηματοοικονομικάαποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2018
18.10.2018
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2018
13.11.2018
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπρος
14.03.2017
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
15.03.2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2016
18.04.2017
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2017
23.05.2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2017
13.06.2017
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
30.06.2017
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Λουξεμβούργο
18.07.2017
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2017
27.07.2017
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Λουξεμβούργο
16.08.2017
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
17.08.2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2017
22.08.2017
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
18.10.2017
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2017
15.11.2017
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
16.11.2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2017
02.02.2016
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2015
09.03.2016
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
15.03.2016
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2016
18.04.2016
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2016
19.05.2016
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2016
16.06.2016
Ετήσια Γενική Συνέλευση
19.07.2016
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2016
16.08.2016
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
17.08.2016
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2016
13.09.2016
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κίεβο, Ουκρανία
18.10.2016
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2016
15.11.2016
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο
16.11.2016
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2016
02.02.2015
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2014
29.04.2015
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2014
30.04.2015
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2015
23.05.2015
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2015
30.06.2015
Ετήσια Γενική Συνέλευση, Λουξεμβούργο
27.08.2015
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
28.08.2015
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2015
08.09.2015
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
20.10.2015
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2015
18.11.2015
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
19.11.2015
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2015
04.02.2014
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2013
02.04.2014
Λογιστικός έλεγχος για το ολόκληρο οικονομικό έτος 2013
15.04.2014
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2014
28.04.2014
Ετήσια Γενική Συνέλευση
14.05.2014
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2014
15.07.2014
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2014
14.10.2014
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2014
18.11.2014
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2014
01.02.2013
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2012
05.03.2013
Χρηματοοικονομικάαποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2012
16.04.2013
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2013
17.05.2013
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2013
16.07.2013
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2013
29.08.2013
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2013
25.10.2013
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2013
14.11.2013
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2013
31.01.2012
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2011
20.03.2012
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2011
17.04.2012
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2012
17.05.2012
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2012
17.07.2012
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2012
29.08.2012
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2012
16.10.2012
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2012
15.11.2012
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2012
01.01.2011
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο του 2010
28.03.2011
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τους εννέα μήνες και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2010
18.04.2011
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2011
27.04.2011
Ετήσια Γενική Συνέλευση
12.05.2011
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2011
18.07.2011
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2011
18.08.2011
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2011
17.11.2011
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2011
01.02.2010
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2009
31.03.2010
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος 2009
27.04.2010
Ετήσια Γενική Συνέλευση
30.04.2010
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2010
20.05.2010
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το πρώτο τρίμηνο του 2010
15.07.2010
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο μισό του 2010
19.08.2010
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο μισό του 2010
18.10.2010
Λειτουργική εμπορική ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2010
16.11.2010
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2010