14.05.2014

Η MHP S.A. (“MHP” ή η «Εταιρεία», κωδικός μετοχής στο Χρηματιστήριο Λονδίνου: «MHPC»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοινώνει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2014 με λήξη 

14.05.2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MHP S.A. σήμερα ανακοινώνει για την καταβολή προμερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας 

07.05.2014

Η MHP S.A., μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, θα δημοσιεύσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2014 στις 7 το πρωί, ώρα Λονδίνου, την Τρίτη 14 Μαΐου του 2014. Ημερομηνία Δημοσίευσης 

05.05.2014

Η MHP S.A. («MHP», κωδικός μετοχής στο Χρηματιστήριο Λονδίνου: «MHPC»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στη καλλιέργεια σιτηρών, ανακοινώνει ότι εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην πόλη Σαχτάρσκ (περιοχή Ντόνετσκ), η πτηνοτροφική 

29.04.2014

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP»ή «Η Εταιρεία») σήμερα ανακοινώνει ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευσή των μετόχων της («η Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στην οδό Γκουιλάουμ Κρολ 5 στο Λουξεμβούργο,L-1882, Αριθμός στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS) Λουξεμβούργου B 116.838, την Δευτέρα 28 Απριλίου του 2014 

15.04.2014

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («MHP» ή «Η Εταιρεία»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, ανακοινώνει την λειτουργική εμπορική της ενημέρωση για τους τρεις μήνες με λήξη στις 31 Μαρτίου 

02.04.2014

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC), («MHP» ή «Η Εταιρεία»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοινώνει την λειτουργική εμπορική ενημέρωσή της για το τέταρτο τρίμηνο και το ολόκληρο οικονομικό έτος με 

02.04.2014

ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2013 Η MHP S.A. (“MHP” ή η «Εταιρεία», κωδικός μετοχής στο Χρηματιστήριο Λονδίνου: «MHPC»), μια από τις δεσπόζουσες αγροτοβιομηχανικές εταιρείες στην Ουκρανία, που εστιάζει στην πτηνοτροφία και στην καλλιέργεια σιτηρών, σήμερα ανακοινώνει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της για 

27.03.2014

Αγαπητοί Μέτοχοι ή κάτοχοι των διεθνών πιστοποιητικών μετοχών, παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην ετήσια γενική συνέλευση (η «Συνέλευση») των μετόχων της MHP S.A., μιας ανώνυμης εταιρείας στο Λουξεμβούργο , εγγεγραμμένης υπό την νομοθεσία του Λουξεμβούργου, με έδρα στην οδό Γκουιλάουμ Κρολ 5, L- 1882 

27.03.2014

Αγαπητέ μέτοχε ή κάτοχε μετοχών σε μορφή Παγκοσμίων Πιστοποιητικών Καταθέσεων, Εδώ μπορείς να βρεις τα συμπληρωματικά έγγραφα της Ειδοποίησης για Σύγκληση: Περιγραφή, Προτεινόμενα ψηφίσματα, Δελτίο ψήφου της MHP S.A. και Πληρεξούσιο