Οικονομικά Αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και τους δώδεκα μήνες που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροτοβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο των συναλλαγών για το τέταρτο τρίμηνο και τους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στο εξής, η MHP…