ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η MHP S.A. (Χρηματιστήριο Λονδίνου: MHPC) («η MHP»ή «Η Εταιρεία») σήμερα ανακοίνωσε ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της («η Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στην οδό Γκουιλάουμ Κρολ 5 στο Λουξεμβούργο, Αριθμός στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS) Λουξεμβούργου Β 116.838, την Παρασκευή 30 Ιουνίου…


Αποτελέσματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η MHP AE ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων (“Συνάντηση”) που πραγματοποιήθηκε στις 5, rue Guillaume Kroll, Λουξεμβούργο, L-1882 , RCS Λουξεμβούργο Β 116.838 την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν όλα τα ψηφίσματα. agm-results-of-meeting