27.07.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο των συναλλαγών για το δεύτερο τρίμηνο και τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022. Στο εξής, η MHP SE και η Οι θυγατρικές αναφέρονται ως 

22.07.2022

MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροτοβιομηχανικού ομίλου με κεντρικά γραφεία στην Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Ιούνιο του 2022.   Monthly 

Download
17.06.2022

MHP SE (LSE:MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροτοβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, σήμερα ανακοινώνει τα μη ελεγμένα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022. Στο εξής, η MHP SE και η Οι θυγατρικές αναφέρονται ως «MHP», «η Εταιρεία» ή «ο Όμιλος». FS + PR MHP SE 1Q2022 

Download
27.01.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροτοβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο των συναλλαγών για το τέταρτο τρίμηνο και τους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στο εξής, η MHP SE και η Οι θυγατρικές αναφέρονται ως 

Download