25.11.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Οκτώβριο του 2022. Monthly 

25.10.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Σεπτέμβριο του 2022.   Monthly 

23.09.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων & αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Αύγουστο του 2022 Monthly 

05.09.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η ημερομηνία των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 άλλαξε από 07 Σεπτεμβρίου σε 14 Σεπτεμβρίου 

19.08.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Ιούλιο του 2022. Monthly 

27.07.2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο των συναλλαγών για το δεύτερο τρίμηνο και τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022. Στο εξής, η MHP SE και η Οι θυγατρικές αναφέρονται ως 

22.07.2022

MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροτοβιομηχανικού ομίλου με κεντρικά γραφεία στην Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Ιούνιο του 2022.   Monthly 

Download
17.06.2022

MHP SE (LSE:MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροτοβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, σήμερα ανακοινώνει τα μη ελεγμένα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022. Στο εξής, η MHP SE και η Οι θυγατρικές αναφέρονται ως «MHP», «η Εταιρεία» ή «ο Όμιλος». FS + PR MHP SE 1Q2022 

Download