20.10.2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση προ-κλεισίματος συναλλαγών για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Στο εξής, η MHP SE και η οι θυγατρικές αναφέρονται ως "MHP", "The Company" ή "The 

Download
09.09.2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγρο-βιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Στο εξής, η MHP SE και οι θυγατρικές της αναφέρονται ως "MHP", "The Company" ή "The Group". Ξεκινώντας από τη 

Download
23.08.2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία μιας κορυφαίας διεθνούς αγροβιομηχανικής εταιρείας με έδρα την Ουκρανία, θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι η ημερομηνία των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2ο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2021 άλλαξε από 07 Σεπτεμβρίου 2021 σε 09 Σεπτεμβρίου 

Download
16.07.2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο για το δεύτερο τρίμηνο και έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2021. Στη συνέχεια, η MHP SE και η Οι θυγατρικές αναφέρονται ως "MHP", "The Company" ή "The Group". TU Q2 

Download
30.06.2021

Η MHP δημοσιεύει σήμερα τη μη χρηματοοικονομική έκθεση 2020 Λεμεσός, Κύπρος, 30 Ιουνίου 2021 - Η MHP, μία από τις κορυφαίες διεθνείς αγροβιομηχανικές ομάδες, δημοσιεύει σήμερα τη μη χρηματοοικονομική της έκθεση 2020, ανακοινώνοντας τα επιτεύγματα σε τομείς όπως η αειφορία, η καλή μεταχείριση των ζώων και η ποιότητα 

Download
19.05.2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021. Στη συνέχεια, η MHP SE και οι θυγατρικές της αναφέρονται ως « MHP "," Η Εταιρεία "ή" Ο Όμιλος ".   MHP SE FS + PR 1Q 

Download
11.05.2021

MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία μιας κορυφαίας διεθνούς αγροβιομηχανικής εταιρείας με έδρα στην Ουκρανία, θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2021 στις 07:00 ώρα Λονδίνου την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021. Η διεύθυνση της MHP θα φιλοξενήσει μια τηλεδιάσκεψη για επενδυτές και αναλυτές 

Download
28.04.2021

Αγαπητοί μέτοχοι, Όπως εγκρίθηκε από τους μετόχους κατά τη Γενική Συνέλευση στις 28 Απριλίου, η Εταιρεία ανακοινώνει τη διανομή του ετήσιου μερίσματος για το 2020 στους μετόχους της Εταιρείας. Το ετήσιο μέρισμα των 0,2803 US $ ανά το μερίδιο (το συνολικό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος είναι 30 εκατομμύρια 

Download
21.04.2021

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ανακοίνωση θεωρείται από την Εταιρεία ότι αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες όπως ορίζονται στην έκδοση του Κανονισμού κατάχρησης αγοράς (ΕΕ) αριθ.596/2014 και τις κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, εκτελεστικές πράξεις, τεχνικά πρότυπα και οδηγίες βάσει αυτού, καθώς 

Download
15.04.2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα στην Ουκρανία, εστιάζοντας κυρίως στην παραγωγή πουλερικών και την καλλιέργεια σιτηρών, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μάρτιος 2021. Στο εξής, η MHP SE και οι 

Download