Οικονομικά Αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2021

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα την ενημέρωση πριν από το κλείσιμο για το δεύτερο τρίμηνο και έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2021. Στη συνέχεια, η MHP SE και η…


ΕΤΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

Η MHP δημοσιεύει σήμερα τη μη χρηματοοικονομική έκθεση 2020 Λεμεσός, Κύπρος, 30 Ιουνίου 2021 - Η MHP, μία από τις κορυφαίες διεθνείς αγροβιομηχανικές ομάδες, δημοσιεύει σήμερα τη μη χρηματοοικονομική της έκθεση 2020, ανακοινώνοντας τα επιτεύγματα σε τομείς όπως η αειφορία, η καλή μεταχείριση των ζώων…