ΜΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Η MHP, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς αγροβιομηχανικούς ομίλους, δημοσιεύει σήμερα τη μη χρηματοοικονομική έκθεση 2019, ανακοινώνοντας τα επιτεύγματα σε τομείς όπως η αειφορία, η καλή μεταχείριση των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων και ασφάλεια.   MHP NFR Press Release_


Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα στην Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020. Στη συνέχεια, η MHP SE και οι θυγατρικές της αναφέρονται ως…