Μηνιαία Λειτουργική Ενημέρωση για την περίοδο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Οκτώβριο του 2022. Monthly Updates_Oct22


Μηνιαία Λειτουργική Ενημέρωση για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου τροφίμων και αγροτεχνολογίας με έδρα την Ουκρανία, ανακοινώνει σήμερα τη μηνιαία επιχειρησιακή της ενημέρωση για τον Σεπτέμβριο του 2022.   Monthly Updates_Sept22