Οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020

MHP SE (LSE: MHPC), η μητρική εταιρεία ενός κορυφαίου διεθνούς αγροβιομηχανικού ομίλου με έδρα στην Ουκρανία, σήμερα ανακοινώνει τα αποτελέσματά του για το τρίτο τρίμηνο και εννέα μήνες που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2020. Στο εξής, η MHP SE και οι θυγατρικές της αναφέρονται ως “MHP”,…