Το όραμα και οι Αξίες μας

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:

Να γίνουμε ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγροτική αγορά στον τομέα της πτηνοτροφίας, το οποίο αποδεικνύει την σταθερή οικονομική και λειτουργική ανάπτυξη μέσω της συνεχούς βελτίωσης της επιχειρηματικής επάρκειας. Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους, σε ένα προοδευτικό επιχειρηματικό μοντέλο, στις αποτελεσματικές διευθυντικές αποφάσεις και στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ:

  • ΚΙΝΗΤΡΟ
  • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ