Εταιρική Διακυβέρνηση

Η MHP SE ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EUROPEAN PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY), ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΟΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Η MHP συμμορφώνεται με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, ΚΕΦ 113, και εφαρμόζει εθελοντικά τις διατάξεις του καθεστώτος εταιρικής διακυβέρνησης που επισημάνετε στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΗΒ σε πλήρης εκτεταμένη πρακτική.

Οι κύριες πτυχές της πολιτικής της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας περιγράφονται στο Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διευθυντών (το «Συμβούλιο») στις 10 Μαΐου 2018 και ενημερώθηκε 16 Μαϊου 2023.

Χάρτης Εταιριακής Διακυβέρνησης – MHP SE